سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

تمامی مشتریان گرامی شرکت ارتباط همراه اسپرلوس نوین  درصورت عدم رضایت از خدمات ارائه شده در مراکز خدمات هماهنگ در سطح کشور، در زمینه‌های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی، یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته میتوانند شکایت خود را نسبت به آن در سامانه جامع پاسخگویی به شکایات، ثبت کرده تا در اسرع وقت توسط کارشناسان به آن رسیدگی شود.

پیمایش به بالا